اجاره آپارتمان در استانبول

اجاره آپارتمان در استانبول

2 خوابه بسیار تمیز 80 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره هتل آپارتمان در استانبول

اجاره هتل آپارتمان در استانبول

در منطقه باکرکوی 65 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان سه خوابه

اجاره آپارتمان سه خوابه

لوکس در استانبول 70 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره واحد 1 خوابه

اجاره واحد 1 خوابه

70 متری در استانبول 80 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان 3 خوابه در استانبول

اجاره آپارتمان 3 خوابه در استانبول

نزدیک میدان تکسیم 75 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
 آپارتمان اجاره ای در استانبول

آپارتمان اجاره ای در استانبول

90 متر فول امکانات 70 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان در استانبول

اجاره آپارتمان در استانبول

95 متری دوخوابه 80 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان دو خوابه

اجاره آپارتمان دو خوابه

70 متری فول مبله 110 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
آپارتمان اجاره ای در استانبول

آپارتمان اجاره ای در استانبول

قیمت : شبی 70 لیر 90 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان دوخوابه در استانبول

اجاره آپارتمان دوخوابه در استانبول

قیمت : شبی 80 لیر 85 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان در استانبول بسیار شیک

اجاره آپارتمان در استانبول بسیار شیک

80 متری بسیار شیک 95 لیر
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت